Husk: Du får gratis individuel Teams session med Elin når du følger ONLINEFORLØBET!

https://www.elinsolheim.dk/blog/blog/findes-der-effektiv-traening-for-delte-mavemuskler

[

Jan 21 / Elin Solheim

Findes der effektiv træning for delte mavemuskler (rectus diastase)?

Write your awesome label here.

Træning for delte mavemuskler (rektus diastase)

I Norge udkom der i 2018 et studie{COMMA} som konkluderede{COMMA} at træning for delte mavemuskler (rectus diastase) ikke giver den stærke og flade mave vi drømmer om. Konklusionen lød yderligere på{COMMA} at vi slet ikke har en metode for træning af delte mavemuskler.

Jeg har nærlæst studiet og set på{COMMA} hvad de undersøgte i det omtalte studie fra Norge. Jeg vil gerne forstå{COMMA} hvordan man er kommet frem til den konklusion{COMMA} at delte mavemuskler ikke kan trænes.

Jeg er dybt uenig i ovennævnte tilgang til træning for delte mavemuskler. Og jeg er slet ikke overrasket over{COMMA} at de i det norske studie ikke opnåede resultater med den træning{COMMA} der blev testet. Forhåbentligt sidder du{COMMA} når du har læst mit blogindlæg her{COMMA} med et håb om{COMMA} at der findes en vej til at få en stærk mave igen{COMMA} selvom du har delte mavemuskler lige nu. Det er nemlig det{COMMA} jeg underviser fysioterapeuter i{COMMA} og det er det{COMMA} SOLHEIMs online forløb hjælper kvinder med hver dag. Mit onlineforløb kan også lære dig at træne dine delte mavemuskler{COMMA} så du igen får en stærk mave.

Hvem deltog i studiet

Deltagerne i det norske studie var kvinder. Kvinderne var førstegangsfødende og blev fulgt af studiet fra 6 uger efter deres første fødsel og 4 måneder frem. Alle kvinderne i testgruppen havde delte mavemuskler.

Hvad ville de undersøge

Med studiet ville forskerne undersøge{COMMA} om træning af den dybe{COMMA} tværgående mavemuskel specifikt kunne reducere afstanden i kvindernes delte mavemuskler.

Hvad trænede kvinderne

Træningsforløbet bestod af isolerede knibeøvelser. og en ugentlig træning på hold med fysioterapeut. Knibeøvelserne blev lavet somhjemmetræning{COMMA} hvor kvinderne alene lavede øvelserne.)Til den ugentlige holdtræning blev der trænet klassiske mave- og rygøvelser. Hele forløbet varede i 4 måneder.

Hvad konkluderede studiet

Studiet konkluderede{COMMA} at der ikke kunne ses en reduktion i afstanden på deltagernes delte mavemuskler. Der var heller ingen forskel på dem{COMMA} der havde fulgt træningsforløbet sammenlignet med de kvinder i kontrolgruppen{COMMA} der ingen træning fik.

Jeg er uenig i studiets tilgang til træning af delte mavemuskler

  • Helt grundlæggende er jeg uenig med studiets udførelse og konklusion. Træning af den dybe{COMMA} tværgående mavemuskel vil i sig selv ikke reducere afstanden mellem delte mavemuskler. I første omgang vil træning af den dybe{COMMA} tværgående mavemuskel øge afstanden en lille smule. Over tid vil træningen dog påvirke bindevævets egenskab og styrke. Den ændring vil i de fleste tilfælde på langt sigt reducere afstanden igen. Men det tager meget længere tid end 4 måneder at opnå det resultat. Det tager som regel et sted mellem 6-24 måneder{COMMA} før man kan begynde se den ændring{COMMA} hvis man vel og mærket træner korrekt igennem hele perioden.Når jeg ser på de øvelser{COMMA} de i studiet havde udvalgt{COMMA} er det ikke øvelser{COMMA} der specifikt får den dybe{COMMA} tværgående mavemuskel til at arbejde bedre. Der var valgt all-round{COMMA} klassiske maveøvelser{COMMA} hvor man spænder i alle de overfladiske mavemuskler – herunder de skrå og six-pack’en.Så i studiet siger de{COMMA} de vil teste noget{COMMA} men gør noget andet.
  • Bækkenbunden og åndedrættet er begge afgørende for overhovedet at få den dybe{COMMA} mavemuskel til at arbejde. Dette samspil er slet ikke medtaget i studiets træning. Tværtimod har de sat kvinderne til at træne bækkenbunden isoleret og adskilt fra træningen.
  • Mange af de øvelser{COMMA} som kvinderne blev sat til at træne{COMMA} er desuden øvelser{COMMA} der stiller enormt store krav til en velfungerende kerne. I min optik er de alt for hårde at lægge ud med – generelt efter en fødsel og især{COMMA} hvis mavemusklerne er delte. Hvis kvinderne ikke har lært en strategi til at stabilisere bindevævet{COMMA} kan øvelserne i værste fald forværre tilstanden.
  • I studiet har der heller ikke været fokus på kvindernes måde at bevæge sig på i hverdagen. Den belastning{COMMA} som maven udsættes for i hverdagen{COMMA} er lige så vigtig del af træningen som øvelserne på måtten. Jeg anbefaler{COMMA} at man som minimum fjerner de uhensigtsmæssige øvelser. De uhensigtsmæssige øvelser skal i stedet erstattes med sikre{COMMA} stabile versioner af øvelserne{COMMA} så maven styrkes positivt.

Hvis du skal hele dine delte mavemuskler{COMMA} skal du ikke starte med at forsøge at reducere afstanden

Det er nemlig ikke en reduceret afstand{COMMA} men spændingen i bindevævet{COMMA} der på sigt gør{COMMA} at bindevævet bliver stærkere

På langt sigt bliver afstanden mindre{COMMA} hvis dit bindevæv her på kort sigt ikke hænger som en slap hængekøje eller konstant presses udad. I fagtermer forklares det ved{COMMA} at vi ser{COMMA} hvordan byggestenene i bindevævet (de kollagene fibre) bygger en arkitektur i bindevævet{COMMA} der er stærkere{COMMA} når bindevævet udsættes for varieret spænding. Kort fortalt er bindevævet påvirkeligt på godt og ondt.
Laaaaaaagom (svensk for “lige tilpas”)

Der skal være balance i spændingen. Ikke for meget og ikke for lidt. En slap hængekøje er for lidt. Tarme{COMMA} der bliver skubbet ud{COMMA} eller når maven danner en spids Toblerone-form ved belastning{COMMA} er for meget.
Hos SOLHEIM lærer du en strategi{COMMA} du kan bruge i alle belastninger – både til træning og i hverdagen. Denne strategi gør{COMMA} at du opbygger lige præcis den spænding{COMMA} som bindevævet skal have{COMMA} så det kan tåle{COMMA} at dit bugtryk stiger. Hver gang det lykkes i store eller små belastninger{COMMA} er det et signal{COMMA} der påvirker bindevævets arkitektur til at bliver stærkere og bedre. Når du følger den strategi{COMMA} kan bindevævet næste gang tåle belastningen lidt bedre og lidt bedre…

Det betyder også{COMMA} at afstanden alene ikke er et tegn på delte mavemuskler

Der har altid været en afstand mellem dine lige mavemuskler (six-pack). Det afgørende er{COMMA} om bindevævet i mavens midtlinje samarbejder med resten af din kerne{COMMA} om bindevævet er stærkt{COMMA} og om det kan skabe spænding. Hvis bindevævet er svagt{COMMA} passivt og slapt og slet ikke responderer med spænding{COMMA} når du belaster din kerne{COMMA} er det tegn på delte mavemuskler.

Når jeg tester dine mavemuskler{COMMA} ser jeg derfor også efter fastheden og responsen i dit bindevæv og ikke kun på afstanden. Du kan sagtens have en øget afstand sammenlignet med{COMMA} før du var gravid{COMMA} men samtidigt have en mave{COMMA} der 100 % gør{COMMA} hvad den skal og er stabil.

Du kan have en mave{COMMA} hvor du har haft fokus på at reducere afstanden med det resultat{COMMA} at der kun er 1 fingers afstand. Men bindevævet hænger nu helt slapt og kan ikke overhovedet medvirke til at støtte din mave og dine organer. Har du valgt denne strategi{COMMA} skal du nu konstant spænde i maven for at være stabil. Og så kan du ikke trække vejret frit{COMMA} imens du bærer dig selv. For så snart du slapper af{COMMA} er mavens midtlinje igen helt blød og åben.

Nej{COMMA} vi har ikke taget fejl: Delte mavemuskler kan trænes

Det norske studie bekræfter gammel viden: Man kan ikke hele sine delte mavemuskler ved at forsøge at reducere afstanden i øvelser{COMMA} træning eller med belastning.

Ny forskning på bindevæv slår derimod fast{COMMA} at vi skal opbygge spænding i bindevævet for at gøre det stærkere. Lige tilpas stor spænding. Og det tager tid. En reduktion af afstanden er den sidste del af processen. Det norske studie havde simpelthen for travlt.

Den første og anden del i træningen handler nemlig om at lære strategier{COMMA} som får kernen og bindevævet til at arbejde godt igen ved gradvist større belastning.

Hvorfor er mavebøjninger dårlige ved delte mavemuskler?

Mavebøjninger fungerer dårligt{COMMA} når mavemusklerne er delte{COMMA} fordi bindevævet i mavens midtlinje bliver slapt ved en mavebøjning og mister sin spænding.

Man ser dog{COMMA} at hvis man bruger den dybe tværgående mavemuskel{COMMA} vil bindevævet blive spændt.

Hos SOLHEIM lærer du{COMMA} hvordan du får den dybe{COMMA} tværgående mavemuskel til at arbejde godt. Det handler ikkeom at skubbe navlen mod rygsøjlen{COMMA} og det handler heller ikke om at presse luften ud gennem læberne.

God træning af din mave{COMMA} når du har delte mavemuskler{COMMA} handler om din bækkenbund{COMMA} dit åndedræt{COMMA} og hvordan disse samarbejder med den dybe{COMMA} tværgående mavemuskel.

Det handler om hvordan du bevæger dig – ikke om du må bevæge dig

Metoden{COMMA} der kan hele dine delte mavemuskler{COMMA} handler altså om at udnytte denne viden{COMMA} så du tør bevæge dig. Og om at du ved{COMMA} hvordan du kan bevæge dig og belaste din mave{COMMA} imens den er stabil og stærk.

Der findes masser af træning til dig – og det virker!

Du kan læse mere her: Myterne om delte mavemuskler (rectus diastase)

Vi står ved begyndelsen af en vigtig udvikling af viden om funktionel træning. Og vi står tættere end nogensinde på at have reelle alternativer til kirurgi ved delte mavemuskler samt vigtig træning før og efter kirurgi.

Hos SOLHEIM arbejder jeg for{COMMA} at alle kvinder{COMMA} der har født{COMMA} igen får en velfungerende og stærk krop{COMMA} som kan tåle hverdagens belastning og bruges til alt{COMMA} der er sjovt og giver glæde. Det kan sagtens lade sig gøre med den rigtige træning{COMMA} tålmodighed og tid. Og der er hjælp at få.

]